logo

Klawiatura dynamiczna

<h2>Co to jest?</h2>
<p>
Klawiatura dynamiczna, to taki rodzaj klawiatury syntezatorowej, która reauguje na siłę nacisku na klawisz.
</p><p>
W skrócie: Im mocniej naciśniesz na klawisz, tym wydobyty dźwięk będzie głośniejszy. Im lżej – cichszy.<br>
</p>